Så hanterar du dolda fel

Ett dolt fel är en typ av fel som du som köpare inte har kunnat upptäcka vid besiktningen av bostaden. Felet ska heller inte vara förväntat utifrån bostadens skick, konstruktion eller ålder. För att allt ska gå rätt till och du ska få rätt ersättning är det alltid värt att anlita en bra jurist om du är osäker.

Indoor,Damp,&,Air,Quality,(iaq),Testing.,A,Close,UpAtt köpa ett hus eller en bostadsrätt är en av livets största affärer. Om det efter en tid upptäcks att det finns dolda fel i din nya bostad är det långt ifrån roligt. Om dolda fel uppdagas kan du som köpare driva ett krav på prisavdrag eller liknande för att säljaren ska kompensera för felet. Att begära att säljaren ska betala för skadan kan kännas både jobbigt och obehagligt. Om du vill ha hjälp kan en jurist fastighetsrätt hjälpa dig. När du tar hjälp av en jurist kan den personen medla mellan dig och säljaren. Juristen inom fastighetsrätt kan även hjälpa dig att bena ut vem som ska betala för vad. En jurist inom området vet vad som gäller i lagens mening och kan gå igenom köpekontraktet och berätta vem som bär ansvaret. Om du hamnar i en rättstvist ska du kolla om det ingår rättsskydd i din hemförsäkring. Det går ibland även ansöka om beläst rättsskydd och då betalar försäkringsbolaget upp till 80 procent av kostnaden. Ansökan om rättsskydd kan en jurist hjälpa dig med.

Tips vid dolda fel:

  • Få en bra uppfattning om vad felet är.
  • Skaffa dig kunskaper om vilka möjligheter och alternativ som finns.
  • Reklamera inom skälig tid till säljaren och beskriv felet sakligt.
  • Anlita en jurist om det är ett större fel eller om säljaren inte är samarbetsvillig.
  • Ta in olika offerter på arbetet som behöver göras.

Säljarens ansvar

Shot,Of,Young,Satisfied,Couple,Became,Owners,Of,The,NewSäljaren bär ansvaret för dolda fel i 10 år från försäljningen men varje skada avgör om det är säljaren som ansvarar för den eller inte. Du som köpare har undersökningsplikt när du köper en bostad. Säljaren har även upplysningsplikt och ska informera om fel och misstankar om brister vid en försäljning. Därför är det viktigt att som köpare alltid gå igenom besiktningsprotokoll och köpeavtal i samband med köpet. Exempel på dolda fel är trasig golvvärme, bristfälligt byggt badrum, läckande eller fuktskadat tak och fel i fasaden.

Reklamera fel

Om du upptäcker ett fel i din bostad ska det felet inte vara förväntat. För att ett fel ska räknas som ett dolt fel måste du ha uppfyllt undersökningsplikten när du köpte bostaden. Om du bedömer att ditt fel är dolt ska du reklamera det till säljaren direkt. När det gäller dolda fel ska reklamationen göras inom rimlig tid. Du kan anlita en besiktningsman som gör en bedömning av felets karaktär och kommer med åtgärdsförslag. Använd besiktningsmannens rapport för att tydligt visa vad du vill ha åtgärdat, det gör det lättare att få rätt bud. Tänk på att generella råd och tips inte kan appliceras på enskilda fall utan varje fall måste utvärderas var och en för sig. Om du är osäker om vad som gäller för dig är det alltid bra att ta hjälp av en kunnig jurist.