Därför ska du anlita proffs till skorstensrenoveringen

För din och familjens trygghets skull är det nödvändigt att renovera en sliten skorsten. För att en skorsten ska vara säker är det viktigt att renoveringen blir korrekt utförd. Genom att anlita en fackman som är expert på att mura skorstenar får du en skorsten som håller måttet.

Att se över fasaden och skorstenen är viktigt att göra nu och då. Ibland behövs det även göras vissa åtgärdar. När du ska påbörja en renovering av utsidan på huset är det en god idé att ta hjälp av experter. Du kan gå in på murarestockholm.se om du vill anlita en pålitlig murare som har lång erfarenhet av bland annat skorstenar. Du kan förvänta dig att få ett väldigt bra och professionellt arbete utfört om du väljer dem för att se över din skorsten. Att det är tätt vid skorstenen och att taket är helt har enorm betydelse.

Anlita en fackman med rätt kompetens

När du upptäcker ett fel på allt från rör- eller skorstenskonstruktioner till elinstallationer är det betydelsefullt att ta dit en fackman för att få en korrekt bedömning av det eventuella felet. När du ska vända dig till en professionell aktör är det viktigt att du kontrollerar att personen har den kompetensen som krävs. Det gäller oavsett vad du ska göra för typ av renovering. En dåligt renoverad skorsten innebär en brandrisk men också en hälsorisk om rök kan spridas till andra ställen i huset.

Sotning ska ske regelbundet

Hur ofta din skorsten måste sotas bestäms av din hemkommun. Om din skorsten används frekvent kan du alltid rådfråga sotaren när hen är där nästa gång om det är lämpligt att sota skorstenen oftare. Sot kan försämra värmeupptagningsförmågan vilket kan bidra till en sämre verkningsgrad. En skorsten är nödvändig att ha för att kunna leda ut rökgaser från huset.

Kontrollera skorstenen varje år

Skorstenen bör ses över årligen för att kunna upptäcka eventuella skador i tid. Det är inte sällan som skador kommer smygande. Äldre skorstenar behöver ofta renoveras då det sällan klarar att leva upp till det uppsatta reglerna. Tänk på att både murare och sotare ska kunna ta sig på ett säkert sätt till skorstenen.