Så får du en hållbar och fräsch fasad

Att löpande underhålla fasaden på huset är ett måste för att hålla fukt och mögel borta från huskroppen. Med jämna intervaller behöver även fasaden genomgå en större renovering eller bytas ut helt. En fasad på ett hus har en begränsad livslängd.

Det är nödvändigt att ta hand om fasaden på huset och renovera den vid behov. En del gånger är det lämpligt att byta ut fasaden helt, allt beror dock vilket skick fasaden är i. En hel fasad är betydelsefull eftersom den är det som skyddar själva huskroppen mot fukt, mögel och röta. Om fasaden brister kommer det att få konsekvenser på huset. Om du äger ett hus och fasaden behöver en översyn kan du kontakta Byggtillit som renoverar fasader. De är experter med lång erfarenhet på fasadrenoveringar och kan göra ett helt fasadbyte eller laga och renovera delar av ytskiktet på fasaden. Det är viktigt att välja pålitliga hantverkare som vet vad de gör. Du kan få stora problem i ett senare skede om jobbet inte är utfört korrekt.

Isolera och byt fönster samtidigt

En fasadrenovering kan innebära lite olika saker. Om det finns behov är det ett lämpligt tillfälle att se över isoleringen i huset eller sätta in nya dörrar och fönster samtidigt som fasaden renoveras. Det kan vara en fördel att ge huset en rejäl översyn och förbättra vissa svagheter. Om du har bestämt dig för att byta ut hela fasaden då är tilläggsisolering bra att göra samtidigt. Om du vill göra en större förändring på huset genom att byta till en helt annan fasad kan nya dörrar och fönster även bidra till ett nytt intryck.

Inspektera fasaden en gång per år

För att upptäcka skador på fasaden i tid ska du ta för vana att inspektera den en gång per år. Kolla efter missfärgningar, hål och sprickor. Den bästa årstiden att kolla fasaden är på sommaren. Om det har uppkommit små skador gör du bäst i att reparera dem omgående. Fasaden behöver ett löpande underhåll för att slippa fuktskador och andra otrevligheter. När du ska göra en större renovering är det viktigt att planera och beräkna kostnaderna i förväg.