SOMMARKURS 2011

I år erbjuder vi 3 olika veckokurser:

Sista anmälningsdag 2011 07 20

Marmorering                      8 - 12 augusti  Lotta Olsson        vecka 32

Mural/trompe l'oeil          15 - 19 augusti  Pascal Amblard     vecka 33

Träådring/trompe l'oeil    22 - 26 augusti  Mats Carlsson       vecka 34


 

8 - 12 augusti    vecka 32

Marmorering - Lotta Olsson

Dagens dekorationsmålare måste, för att kunna sälja in materialimitationer, jobba med snabba tekniker utan att tappa i trovärdighet och kvalitet. Våra vattenbaserade tekniker för imitation av trä och marmor är desamma som vi använder när vi utför jobb, vilket minimerar tidsåtgången och därmed höjer säljbarheten.

Kursbeskrivning

Två målningar med sammanlagt 9 olika sorters marmor, kalksten, halvädelsten och organiskt material: Grå och svart kalksten, travertin, vit brecciamarmor, grön Vert de mer, röd Languedoc, turkos, lapis lazuli och sköldpaddsskal.

På travertinet lägger vi en illusion av fogar med ljus och skugga.

 

Material:

vattenbaserat medium, torrpigment och akrylfärger. Målas på polyesterbaserad arkitektfilm.

 

Målning 1

90 x 120 cm

 

Målning 2

50 x 70 cm

Penslar och verktyg att ta med:

Grävlingsfördrivare, stöpplare, natursvamp, 2 anstrykare ca 50 mm, spetspensel/syntethår nr 8/10, plattpensel/syntethår nr 14-16, snedskuren mårdhårspensel nr 8, svinborstpensel ca nr 8, målarkäpp, radergummi eller colourshaper/silikonpensel (mjuk spets), linjal ca 1 meter.

Vi tillhandahåller:

Medium, färgmaterial, pennor, paletter och förgrundade pannåer.

Spetspenslar och snedskuren mårdhårspensel kan du också köpa av oss.

 


15 - 19 augusti   vecka 33

Mural/trompe l'oeil - Pascal Amblard

 

Pascal Amblard har återkommit som gästlärare i muralmålning sedan 12 år tillbaka på Palm Fine Arts sommarkurs, och vi är mycket stolta att återigen få hälsa honom välkommen.

 

Pascal arbetar professionellt med dekorationsmåleri sedan 1987, specialiserad på muralmålningar, trompe l’oeil, ornament, tak-och himmelsmålningar, grotesca- och grisailledekorationer. Hans många uppdrag för arkitekter, designers, hotell, restauranger, museum och slott kan ses på väggar, tak och möbler runtom i Europa och USA. Han har undervisat i muralmålning sedan 1993 och håller kurser i Frankrike, USA, Italien och hos oss i Sverige.  

Författare till den nyutkomna boken Demeures peintes/Painted houses.

Hemsida:    www.atelierpascalamblard.com

 

Kursbeskrivning:

2 olika målningar på canvas.

En landskapsskiss som "uppvärmning" och en trompe l'oeil av ett öppet fönster med utsikt.

Material:

akrylfärg på förgrundad canvas.

 

Penslar och verktyg att ta med:

Spetsiga, platta och halvrundade syntetpenslar, målarkäpp, anstrykare  50-70 mm, moddlare 100 mm, linjal ca 1 meter.

Vi tillhandahåller:

Pennor, färgmaterial, paletter och förgrundad canvas.
 

 

Målning 1:   storlek  90 x 100cm

En underbar trompe l'oeil med utsikt mot trädgården och olivlunden.

 

Målning 2:  storlek  60 x 90 cm

"landskaps studie"


22 - 26 augusti    vecka 34

Träådring/trompe l'oeil - Mats Carlsson

Dagens dekorationsmålare måste, för att kunna sälja in materialimitationer, jobba med snabba tekniker utan att tappa i trovärdighet och kvalitet. Våra vattenbaserade tekniker för imitation av trä och marmor är desamma som vi använder när vi utför jobb, vilket minimerar tidsåtgången och därmed höjer säljbarheten.

Kursbeskrivning

Vi gör fyra målningar med tre sorters ådringar och en trompe l'oeil.

     

Målning 1:  Fjäder mahogny med listverk. - 50 x 70 cm

Målning 2:  Ek imitation                              - 50 x 70cm

Målning 3:  Björk imitation                         - 50 x 70 cm

Målning 4:  Trompe l'oeil                           - 60 x 80 cm

  

Material:

Vattenbaserat medium ,torrpigment och akrylfärg. Målas på polyesterbaserad arkitektfilm.

Penslar och verktyg att ta med:

Grävlingsfördrivare, 2 anstrykare 50 mm, moddlare 70-100 mm, grisborstpenslar nr 8, 15 och 20, radergummi eller colour shaper (spetsig silikonpensel), snedskuren mårdhårspensel nr 8, spetspenslar/syntet nr 8 och 15, målarkäpp, linjal ca 1 meter.

Vi tillhandahåller:

Medium, färgmaterial, pennor, paletter och förgrundade pannåer.

Spetspenslar och snedskuren mårdhårspensel kan du också köpa av oss.

 

   Fjädermahogny med listverk                          Ek                                      Björk                      

 

Trompe l'oeil pannå


 

Kursavgift:

1 vecka  -   8 000:- exklusive moms

2 veckor - 15 000:- exklusive moms

3 veckor - 21 000:- exklusive moms

 

Färger, material, lunch och kaffe/te ingår i kursavgiften. Medtag egna penslar och verktyg.

Bankgiro: 5551-6702

Förfrågningar via e-mail: info@palmfinearts.nu

 

Bilder från tidigare sommarkurser
 

Anmälningsblankett

 


 

MASTER-CLASSES 2011

This year we run 3 different Master classes

As always including 1 week master-class with Pascal Amblard

Last date for registration   July 20

 

Marbling                               8 - 12 august  Lotta Olsson      week  32

Mural/trompe l'oeil              15 - 19 august  Pascal Amblard  week  33

Faux wood /trompe l'oeil     22 - 26 august  Mats Carlsson    week  34

 


August 8 - 12   week 32

Marbling - Lotta Olsson

In order to sell a traditionally time-consuming material imitation like faux wood or marble, today’s decorative painters must be able to work fast with fast techniques without losing quality or credibility. Our water-based techniques for imitating wood and marble are the same as we use when performing commissions, time-reducing and thus increasing the saleability.

 

Class description

We will execute two panels with a total of 9 different kinds of marble, limestone, semi-precious stones/tortoise shell: Swedish grey limestone, Fossil black, Travertine, White breche, Mediterranean green, Red Languedoc, Turquoise, Lapis Lazuli and Tortoise shell.

Materials:

water-based medium, dry/colour pigments and acrylic colours, mylar/plastic film.

 

Panel 1

35" x  47"

 

Panel 2

 20"  x  28"

Brushes and tools to bring:

Badger brush/softener, stippler, sea sponge, 2 spalters/painting brushes approx. 50 mm (to apply glaze), pointed brush/synthetic # 8/10, flat brush/synthetic # 14-16, slanted edge sable # 8, bristle brush # 8, paint stick, eraser or soft color-shaper, ruler approx. 1 meter.

 

We provide:

Painting medium, colour material, pencils, palettes and pre-coated panels.

For more information or if you want to buy the brushes from us, please contact us at info@palmfinearts.nu

 


 August 15 - 19   week 33

Mural/trompe l'oeil - Pascal Amblard

 

We are immensely proud to welcome Pascal Amblard again, our annual master-class guest teacher since 12 years back.

 Pascal Amblard is a professional decorative artist since 1987, specialized in murals, trompe l’oeil, ornaments, painted ceilings, grotesca and grisailles.

His numerous decorative commissions for architects, designers, hotels, restaurants, museums and castles can be seen on walls, ceilings and furniture both in France and abroad. He has been teaching mural painting since 1993 and shares his vast experience giving classes in France, USA, Italy and Sweden. 

Author of the newly edited book Demeures peintes/Painted houses.

Website:   www.atelierpascalamblard.com

 

Class description:

We will execute 2 panels on canvas. One window trompe l'oeil/ landscape and one landscape study.

 

Panel 1:       

size  35"  x  40"

Open trompe l'oeil window  with a wonderful  view over the garden and the olive grove

 

Panel 2:  

size  24" x 35"

Landscape study

 

Materials:

Acrylic colours, water based medium, canvas.

 

Brushes and tools to bring:

2 spalters/painting brushes approx. 50 mm, pointed brushes, bristle brushes, paint stick, ruler approx. 1 meter.

 

We provide:

Painting medium, colour material, pencils, palettes and pre-coated canvas panels.

For more information or if you want to buy the brushes from us, please contact us at info@palmfinearts.nu

 


August 22 - 26   week 34

Wood graining/trompe l'oeil  - Mats Carlsson

In order to sell a traditionally time-consuming material imitation like faux wood or marble, today’s decorative painters must be able to work fast with fast techniques without losing quality or credibility. Our water-based techniques for imitating wood and marble are the same as we use when performing commissions, time-reducing and thus increasing the saleability.

 

Class description:

We will execute 4 different panels - wood graining and trompe l'oeil.

Panel 1:     Feather mahogany with moulding  - 20" by 28"

Panel 2:     Faux oak                                         - 20" by 28"

Panel 3:     Faux birch  (natural  coloured)       - 20" by 28"

Panel 4:     Trompe l'oeil                                   - 24" by 32"  

In this panel you will learn how to make realistic faux birch wood using a fast technique. Today’s decorating trends includes wood graining in colours beyond the traditional, this panel will be painted in a blue-grey growing your opportunities to understand wood graining and making it easy to fit in any environment. The rest of the panel is a study of light, shadow and transparency creating volume through the illusion of old flaking paint including faux mouldings, a trompe l’oeil book and a tempting glass of  beer.

 

Brushes and tools to bring:

Badger brush/softener, 2 spalters 50 mm, 1 spalter  70 - 100 mm, bristle brush # 8, 15 and 20, eraser or hard colour shaper, slanted edge sable # 8, pointed brush/synthetic # 8 and15, paint stick, ruler approx. 1 meter.

 

We provide:

Painting medium, colour material, pencils, palettes and pre-coated panels.

 For more information or if you want to buy the brushes from us, please contact us at info@palmfinearts.nu

 

 

       Feather mahogany  with moulding                 Oak                                  Birch wood                        

       

Trompe l'oeil panel


 

Course fee:

1 Week  - SEK  8 000:-

2 Weeks - SEK 15 000:-

3 Weeks - SEK 21 000:-

For price in your currency - use the currency converter below

 

Including  colours, painting material, lunch and coffe/tea. Please bring your own brushes and tools.

  Payment instruction see registration form

 

pictures from previous master classes

 

Registration form

 

For price in your currency - use the currency converter below

 

 

Need more information? e-mail to: info@palmfinearts.nu