toplog  

flag

SOMMARKURSER 2013

Även i år kommer vi att hålla 3 olika veckokurser:
29/7 - 02/8, 05 - 09/8 och 12 - 16/8

OBS sista anmälningsdag 1:e Juli

 

Dagens dekorationsmålare måste, för att kunna sälja in materialimitationer, jobba med snabba tekniker utan att tappa i trovärdighet och kvalitet. Våra vattenbaserade tekniker för imitation av trä och marmor är desamma som vi använder när vi utför jobb, vilket minimerar tidsåtgången och därmed höjer säljbarheten.

 


29 juli - 02 augusti
Marmorering - Lotta Olsson

Pris: 7000:- exkl. moms

Kursbeskrivning
Marmorpannå: violett breccia med profilering, ramstycke/omfattning i carraramarmor. På breccian lägger vi ett skalbaggsornament i slagmetall som skuggas fram i relief.

Material:
Vattenbaserat medium, torrpigment och akrylfärger. Målas på polyesterbaserad arkitektfilm.

Penslar och verktyg att ta med:
Grävlingsfördrivare, stöpplare, natursvamp, 2 anstrykare ca 50 mm, spets- och plattpenslar/syntethår, snedskuren mårdhårspensel, svinborstpenslar, målarkäpp, liten mjuk mini-stöpplare (rondin), linjal ca 1 meter.

Vi tillhandahåller:
Medium, färgmaterial, pennor, paletter, trasor och förgrundade pannåer.
Spetspenslar, rondin och snedskuren mårdhårspensel kan du också köpa av oss.

 

lottw

 

skalman

 


 

5 - 9 augusti
Ådring/trompe lóeil - Mats Carlsson
Pris 7000:- exkl. moms

matswood
Vi gör listverk på Björk enl. bild

Kursbeskrivning:
Träådring - listverk - ornament
Vi gör 4 olika pannåer med 1 träsort på varje. Varje pannå ca 60 x 90 cm
Ek, Björk, Mahogny, Valnötsrot

Vi görlistverk på Björk som på bilden och ett ornament på Ek (bild kommer)


Material:
Vattenbaserat medium, torrpigment och akrylfärger. Målas på polyesterbaserad arkitektfilm.

Penslar och verktyg att ta med:
Grävlingsfördrivare, 2 anstrykare 50 mm, 1 moddlare 70-100 mm, svinborstpenslar nr 8, 15 och 20, radergummi eller colour shaper ( silikonpensel), snedskuren mårdhårspensel nr 8, spetspenslar/syntet nr 8 och 15, målarkäpp, linjal ca 1 meter.

Vi tillhandahåller:
Medium, färgmaterial, pennor, paletter, trasor och förgrundade pannåer.

 

 


12 - 16 augusti
Muralmålning - Pascal Amblard
Pris: 8000:- exkl. momsMaterial:
Akrylfärger. Målas på canvas.

Penslar och verktyg att ta med:
2 anstrykare ca 50 mm, spets- och plattpenslar/syntethår, svinborstpenslar, målarkäpp,
linjal ca 1 meter.

Vi tillhandahåller:
Medium, färgmaterial, pennor, paletter, trasor och förgrundade pannåer.

"Skandiviskt landskap"
75 x 150 cm

pasc

 


 


2 veckokurser ger 1000:- i rabatt, - 3 veckokurser ger 1500:- i rabatt

Färger, material, lunch och kaffe/te ingår i kursavgiften.

 

Förfrågningar via e-mail:

info@palmfinearts.nu


anm

 

Bilder från tidigare Sommarkurser

 


englog

MASTER CLASS 2013

 

As last year we will offer 3 different week classes:
July 29 - August 2, August 5 - 09 and August 12 - 16

Last day for registration 1th July

 

The decorative painter of today must work with fast techniques without losing credibility and quality. Our water-based techniques for imitating wood and marble are the same as we use to perform job, which minimizes the time and thus increases the saleability.


July 29 - August 2


Marbling - Lotta Olsson
Price: 7000 SEK

Class description
Marble panel with framework in white carrara, profiled centre piece in breche violet. Guilded scarabe-ornament (dutch metal leaf) on the centre piece.
Panel size: 140 x 80 cm (55" by 31")

Materials:
Waterbased medium, dry/colour pigments and acrylic colours, mylar/plastic film.

Brushes and tools to bring:
Badger brush/softener, stippler, sea sponge, 2 spalters/painting brushes approx. 50 mm (to apply glaze), pointed and flat artist brushes/synthetic, slanted edge sable brush, bristle brushes,, paint stick, small rondin brush (fitch hair), ruler approx. 1 meter.

We provide:
Painting medium, colour materials, pencils, palettes, rags and pre-coated panels.

 

 

lottw

skalman


 

August 05 - 09


Graining/trompe lóeil - Mats Carlsson
Price: 7000 SEK

matswood

 

Class description:
Wood graining- Oak - Birch - Mahogany - Walnut burl
There will be 4 different panels with one wood on each. Each panel 60 by 90cm (20' by 30')
We do a molding on the Birch as on the picture and we do
an ornament on the Oak (picture come)

Materials:
Waterbased medium, dry/colour pigments and acrylic colours, mylar/plastic film.

Brushes and tools to bring:
Badger brush/softener, 2 spalters 50 mm, 1 spalter 70 - 100 mm, bristle brush # 8, 15 and 20, eraser or hard colour shaper, slanted edge sable # 8, pointed brush/synthetic # 8 and15, paint stick(mahl stick), ruler approx. 1 meter.

We provide:
Painting medium, colour materials, pencils, palettes, rags and pre-coated panels.

 


 

August 12 - 16

Mural - Pascal Amblard
Price: 8000 SEK

Materials:
Acrylics on canvas.

Brushes and tools to bring:
2 spalters/painting brushes approx. 50 mm , pointed and flat artist brushes/synthetic, bristle brushes,, paint stick, ruler approx. 1 meter.

We provide:
Painting medium, colour materials, pencils, palettes, rags and pre-coated panels. 

 

"Scandinavian landscape"
75 x 150 cm ( 30" x 60")

Pasc

 


 

 

The price includes working material, lunch, tea and coffe.

If you take more than one week class you have a discount - see Registration form


For more information or if you want to buy any
of the brushes from us, please contact us at:
info@palmfinearts.nu

 

reg

 

Pictures from previous master classes