klicka på länk för mer information

 MÅLERIDESIGN
1-årig Konst och kulturutbildning - studiemedels berättigad via CSN
Måleribranschen har gjort en utvärdering efter 6 års drift av den tidigare 1-åriga utbildningen som bedrevs i Piteå, Huddinge
och Norrköping där kan ni se vad eleverna tyckte. Enkäten är i powerpoint format (177kb)     
 ENKÄT -  HÖGRE MÅLERIUTBILDNING


1-vecka Fortbildning yrkeslärare 2019
Den här kursen är för dig som vill få en inblick i och prova på olika dekorationsmålningstekniker.
Du behöver inte vara yrkeslärare för att delta.