Vi hade förmånen att ha John Salver som elev hos oss på den dåvarande ettåriga dekorationsmålningslinjen 2000-2001. John var sällsynt begåvad på många sätt, med ett övermått av alla nödvändiga egenskaper som utmärker en bra dekorationsmålare; nyfikenhet och passion för hantverket, ambition, noggrannhet och hantverksskicklighet. Till detta kom hans starka personlighet och sympatiska, vakna och vänliga utstrålning. Efter avslutad utbildning gick John ett halvår på Institute Guegán i Frankrike samt flera vidareutbildningskurser i muralmålning för Pascal Amblard. John deltog även i tre av de internationella Salonerna; Frankrike, Belgien och Norge, med utställda verk. 2006 drabbades John av en ovanlig form av cancer. Han avled omgiven av kärlek från nära och kära. Vi saknar honom.

 

Denna fond har tillkommit på initiativ av Johns klasskamrater från dekorationsmålningslinjen.
Fonden har som syfte att främja vidareutbildning inom dekorationsmåleriet. Medel från fonden
skall delas ut varje år/så länge pengarna räcker, i form av ett arbetsstipendium till en fullt betald
sommarkurs i avancerat dekorationsmåleri/muralmåleri. Kursen hålls varje sommar/höst i
Palm Fine Arts lokaler och regi. Fonden förvaltas och redovisas av Palm Fine Arts.
Vem som helst med erfarenhet och intresse av dekorationsmåleri kan ansöka om stipendiet:

Berätta om din målarbakgrund/tidigare erfarenhet och vad du gör nu, motivera också varför du vill
gå kursen och varför just du ska få ett stipendium.

Sista ansökningsdag är 31 maj. Sökanden som beviljats stipendium meddelas personligen av
oss i mitten av juni, samt får sitt namn redovisat här på hemsidan.

Ansökan skickas till : Palm Fine Arts, Vulkangatan 6, 602 23 Norrköping. Märk kuvertet
"John Salver's minnesfond".

 

Om du vill skänka pengar, märk talongen med ditt namn och "John Salver's minnesfond".
Kontonummer (Handelsbanken) 6591-525 496 432.
Alla bidrag är välkomna! Längst ner på denna sida redovisar vi också vem/vilka som har skänkt
medel till fonden.

 

 

 

John Salvérs minnesfonds stipendiat 2014

Lisa Brodell

 

2014

 

 

 

John Salvérs minnesfonds stipendiat 2011

Britt Hörberg

 

 

John Salvérs minnesfonds stipendiat 2010

Andreas Edlund

 

 

 John Salvérs minnesfonds stipendiat 2008

 Mattias Liljeqvist

 

 

               John Salvérs minnesfonds stipendiat 2007                     

        Jenny Blom                       

 

Bidragsgivare:

Palm Fine Arts

Målaremästarna

Nadine Karlsson

Nadja Johansson

Anni  Salvér

Britt-Mari Sjöbeck

Skjutsgården

Marcie Vanneste    USA

Elizabeth Burke    USA

Edward Chesney´s Scholarship Fund    USA

Esse Iggström

Rut Karlsson

Alfhild Nordahl

N Nilsson

Randy Sharpe  USA

Helga K

Oskarsson