Palm Fine Arts

U t b i l d n i n g s c e n t e r   f ö r   d e k o r a t i v t   m å l e r i

 

Galleri   
Här kan ni se ett litet urplock av vad vi gjort.
Klicka på den kategori du vill utforska.

träådringmarmoreringAndra tekniker
 
 Trä-ådring                   Marmorering              Andra tekniker
      Faux wood                    Faux marble             Other techniques   

Trompe lóeilutbildn/kurservet ej
Trompe l'oeil                  Utförda jobb                   Utbildningar
                                             Commissions              Vocational training 

muralersommar
     Muraler                    Sommarkurser               SALON 2010
                     
                        Master classes                        
   

 

Fler bilder     (more pictures)