Kakelugnsatrappen   The Stove-dummy
För att få den tidstypiska balansen i rummet lät ägaren bygga  en kopia i trä av den befintliga kakelugnen.
Slutresultatet skall bli som ugnen i bakgrunden .

To recive the timetypical balans in the room the owner had a copy of the stove made in wood.
  painted it as an imitation of the real  ( in the background)

Ett knippe timmar senare....
Some hours later.....

Nu är den klar sånär som på en slutstrykning med
en blank lack och "fogning" med helmatt linoljefärg

Now its just the brilliant-varnish and matt-joints left


Här under ser ni den färdiga salongen med den äkta
och den "falska" ugnen( lackning återstår) . Väggarna fick en ytterfriser med blomslingor
och centerfyllningarna omgärdas av en bandfläta.