Palm Fine Arts

U t b i l d n i n g s c e n t e r   f ö r   d e k o r a t i v t   m å l e r i

 

Fiskeby Herrgård

 Fiskeby herrgård Norrköping, brändes av Ryssarna 1719 och
 återuppbyggdes  på sent 1790-tal. 1997 påbörjade ägaren ett unikt
 projekt med att återställa Herrgården till tidsenligt utseende.
Vi har hållt dekoren Gustaviansk med dragning åt såväl rokoko som
Empir. Målningen är genomgående linoljefärger och dekoren utförd i
linoljelasurer.


Fiskeby  Mansion  Norrköping was deastroyed and burnt by  the
russian 1719. 1997 the new owner started the restuaration .
The style is Gustavian with influense of both rococo and Empire.
All paint works are made in linseedoil coloures
 

 1997 gjordes matsalen ( diningroom) i ordning, där gjordes  en takmålning med himmel och balustrad medan  väggarna har blomslingor
inspirerade från Lars Bolanders Papegojrum i Sturehov.
Från Sturehov känns också kakelugnsdekoren igen.

 


Dörröverstyckena är gjorda i grisailleteknik
och har motiv som spelar på mat, inspirationen här
kommer från Hylinge herrgård, lite omgjort och anpassat
till familjevapnet  som har den Östgötska gripen i sig.

 


1998 gjorde vi biblioteket ( library)   .
I taket har vi utgått från en skiss av
Louis Masreliez ritad för Hertig Karls våning.
Den blev aldrig mer än en skiss, så det kändes
spännande att förverkliga den efter 207 år,
även om den är anpassad  till det här huset.
 

1999 var det dags för salongen, den har fått en blå dekor som ursprungligen gjordes på Stjärnsund 1763. De smala illusionsmålade listerna har fått bladguld
som ljus, den tekniken används mycket lite nu för tiden,men är mycket effektfull. Här har vi också ett mycket spännande objekt. Som balans till den mycket vackra kakelugnen görs en likadan i trä som dekoreras till en exakt kopia av den äkta.

 

Motivet till överstyckena känns kanske igen från Göran Alms bok - Franskt blev svenskt? Här har jag plockat isär orginalbilden och delat upp den på tre överstycken. Innebörden i orginalet är att ryktets gudinna skriver ner vad budbäraren basunerar ut om gudarnas stordåd.

 

2003 Gjordes gamla biljardrummet om till TV-rum Här målade jag bara upp randning på väggarna men la lite mer tid på bägge dörröverstyckena som jag gjorde i rehausse dór teknik,( grisaille med guld)